Mülakat Toplantısı Gerçekleştirildi

image

Mülakat Toplantısı Gerçekleştirildi

Uludağ Üniversitesi ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülen “Metal Sanayiinde Çalışan Kadınların Sağlık ve Güvenlik Açısından Risk Faktörlerinin Belirlenmesi” …

Uludağ Üniversitesi ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülen  “Metal Sanayiinde Çalışan Kadınların Sağlık ve Güvenlik Açısından Risk Faktörlerinin Belirlenmesi” projesi kapsamında projeye katkı sağlaması amacıyla Türk Metal Sendikası Bursa Şubeleri Konferans salonunda üyelerimiz ile iş yerinde karşılaştıkları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunlar hakkında mülakat toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda öncelikle iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin iş yerine hatta aile hayatına katkısı, metal sektöründe kadın çalışan olmamın avantajları ve dezavantajları, iş kazalarında kader anlayışının rolü başlıklı konular karşılıklı olarak tartışılarak projeye katkı sağlamıştır.