İmza Töreni

image

İmza Töreni

Uludağ Üniversitesi ile Türk Metal Sendikası , “Metal Sanayiinde Çalışan Kadınların Sağlık ve Güvenlik Açısından Risk Faktörlerinin Belirlenmesi” amacı ile bilimsel işbirliği başlatmış bulunmaktadır.

Uludağ Üniversitesi ile Türk Metal Sendikası , “Metal Sanayiinde Çalışan Kadınların Sağlık ve Güvenlik Açısından Risk Faktörlerinin Belirlenmesi” amacı ile bilimsel işbirliği başlatmış bulunmaktadır.

Protokol, Uludağ üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Karagöz ve Türk Metal Sendikası Genel Sekreteri Yücel Yücel tarafından imzalanmıştır.

Bir yıl sürecek olan projede, Türk Metal sanayiinde çalışan kadınların iş sağlığı ve güvenliği açısından tüm risk faktörleri bilimsel verilerle ortaya konulmaya çalışılacaktır. Böylece kadınların iş sırasında daha az yüklenmelerini sağlamak, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı daha etkin yöntemlerle korunmalarını sağlamak için öneriler geliştirilecektir.

Araştırmada, Metal sanayiinde çalışan kadınların yaptıkları işler sırasında araştırmacıların yapacakları gözlemlerin yanı sıra, mülakat ve anket yöntemi de kullanılarak nitel ve nicel verilere ulaşılacaktır.

Araştırma projesinin sorumluluğu İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Aytaç tarafından yürütecek olup, proje ekibinde Uludağ Üniversitesinden Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlileri Dr. Nurettin Yamankaradeniz, Gizem Akalp, Oğuzhan Çankaya ile yardımcı araştırmacılar olarak İİBF Araştırma görevlileri Ahmet Gökçe ve Ulviye Tüfekçi ‘nin yanısıra, Türk Metal Sendikasından İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Adnan Parçalı ve Cem Snaet yer almaktadır.