21. Ulusal Ergonomi Kongresi

image

21. Ulusal Ergonomi Kongresi

21. Ulusal Ergonomi Kongresi Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Ergonomi Derneği işbirliğiyle 2-3-4 Ekim 2015 tarihlerinde "Ergonomi ve Yaşam Kalitesi" temasıyla Isparta'da düzenlendi.

21. Ulusal Ergonomi Kongresi Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Ergonomi Derneği işbirliğiyle 2-3-4 Ekim 2015 tarihlerinde "Ergonomi ve Yaşam Kalitesi" temasıyla Isparta'da düzenlendi. Bu kongrede, Uludağ Üniversitesi ile Türk Metal Sendikasının bilimsel işbirliği çerçevesinde gerçekleştirdiği araştırma projesinden elde edilen sonuçlar, üç ayrı oturumda sunuldu. 

Uludağ Üniversitesi ile Türk metal sendikası işbirliğinde gerçekleşen “Metal SANAYİDE ÇALIŞAN KADINLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİK AÇISINDAN RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ” başlıklı Bilimsel araştırma projesi (BAP-USİP (İ)-2014-7) bir yıldır devam etmekte olup, kadın işçilerimizin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki fiziksel, ergonomik, psiko-sosyal, biyolojik vb. risk algıları bilimsel metotlarla ölçüldü.

Bilimsel araştırma projesinden elde edilen sonuçlar, 21. ulusal ergonomi kongresinde, araştırma proje ekibimizde yer alan akademisyenler tarafından sunularak ergonomi camiasında tartışıldı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Endüstri Mühendisliği tarafından düzenlenen kongrede Proje sorumlusu Prof. Dr. Serpil Aytaç, Proje danışmanımız ve Türk Ergonomi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok, Proje araştırmacıları Öğretim Görevlisi Gizem Akalp, Öğretim Görevlisi Oğuzhan Çankaya ve Araştırma Görevlisi Ulviye Tüfekçi proje sonuçlarını farklı tebliğlerle paralel oturumlarda tartıştılar. Akademik tartışmaya açılan proje farklı üniversitelerden gelen akademisyenler tarafından da ilgi çekti. Yaklaşık 147 tebliğin sunulduğu kongrede çeşitli sektörlerden de uygulamacılar,(Bosch- Mercedes Benz- Yeşim Tekstil- Ford Otosan-Göltaş Çimento-dönmez debriyaj  sanayii) sektörlerindeki İSG ve ergonomi uygulamalarını paylaştılar.

Diğer Resimler